Klaster Obróbki Metali

Spis treści

Serdecznie dziękujemy Klaster Obróbki Metali za możliwość dołączenia do grona Klastrowiczów

Jako członek klastra, firma RCM ma niepowtarzalną szansę aktywnie uczestniczyć w różnorodnych działaniach klastra, takich jak szkolenia, konferencje, spotkania branżowe czy misje handlowe. Te inicjatywy pozwalają na nawiązywanie nowych relacji biznesowych i poszerzanie sieci kontaktów w branży. Dzięki uczestnictwu w klastrze, firma ma możliwość spotkania kluczowych graczy i specjalistów, co może przyczynić się do zwiększenia widoczności na rynku oraz stworzenia nowych możliwości współpracy. Wspólne działania klastra mogą także pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych partnerów biznesowych i klientów.

Jakość relacji biznesowych i poszerzanie sieci kontaktów

Klastrowe inicjatywy stwarzają doskonałą okazję do nawiązywania silnych relacji biznesowych z innymi uczestnikami klastra. Wspólne szkolenia i spotkania branżowe pozwalają na wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk w branży. Dzięki tym interakcjom, firma RCM może wzmocnić swoją pozycję na rynku, zdobyć nowe perspektywy, a także budować zaufanie i wiarygodność wśród klientów i partnerów biznesowych.

Klastrowe inicjatywy wspólnego marketingu

Klaster Obróbka Metali często podejmuje działania marketingowe i promocyjne, które obejmują całą grupę uczestników. Wspólny marketing i promocja branży czy konkretnych produktów i usług mogą przyczynić się do zwiększenia widoczności firmy RCM na rynku. Dzięki temu firma może dotrzeć do nowych odbiorców i potencjalnych klientów, co z kolei może zaowocować nowymi zleceniami i zamówieniami. Klastrowe inicjatywy marketingowe mogą również przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, jako uczestnika aktywnie zaangażowanego w rozwój branży.

Na bieżąco z trendami i technologiami

Dzięki członkostwu w Klastrze Obróbki Metali, firma RCM ma okazję być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w branży. Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych pozwala na zapoznanie się z innowacjami i nowymi rozwiązaniami, które mają ogromny potencjał wpłynąć na jakość i efektywność produkcji. Współpraca z innymi uczestnikami klastra może także przynieść korzyści w postaci wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, co może przyczynić się do podnoszenia jakości usług i optymalizacji procesów produkcyjnych w firmie RCM.

Nowe możliwości rozwoju i wzrostu

Dołączenie do Klastra Obróbki Metali otwiera przed firmą RCM nowe perspektywy rozwoju i wzrostu. Udział w klastrowych inicjatywach i działaniach może przyczynić się do pozyskania nowych zleceń i klientów, co wpłynie na zwiększenie obrotów firmy. Współpraca z innymi uczestnikami klastra może również otworzyć drzwi do wspólnych projektów badawczych czy innowacyjnych działań, co pozwoli firmie RCM wzmocnić swoją pozycję na rynku i osiągnąć przewagę konkurencyjną. Jesteśmy pełni entuzjazmu wobec możliwości, jakie przynosi członkostwo w klastrze, i wiemy, że dzięki temu nowemu partnerstwu nasza firma będzie mogła kontynuować swój rozwój i dążenie do osiągania jeszcze większych sukcesów.

Podsumowanie

Członkostwo w klastrze Klastry Obróbki Metali to szansa dla firmy RCM na aktywny udział w różnorodnych działaniach, nawiązanie nowych relacji biznesowych i pozyskanie nowych klientów. To partnerstwo otwiera przed nimi szerokie perspektywy rozwoju i wzrostu, umożliwiając utrzymanie konkurencyjności i osiągnięcie większych sukcesów w branży obróbki metali. Cieszymy się z możliwości dołączenia do Klastra Obróbki Metali! Wiemy, że to nowe partnerstwo przyniesie wiele możliwości rozwoju i wzrostu dla firmy!

Autor:

Zajrzyj również na nasze social media

Wyślij wiadomoŚć

W czym możemy Ci pomóc?
  Polityka prywatności

  Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na otrzymywanie drogą informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. z 208 r. poz 650.) pochodzących od RCM Sp. z o. o.

  Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na wykorzystywanie przez RCM Sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907. 2201. z 2018 r. poz. 138. 650.);*

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych... Pełna treść klauzuliZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RCM Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi, pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Graniczna 3, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000642734, NIP: 847-16-16-578 (zwanej dalej: "RCM"). 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pisemny Inspektor Ochrony Danych RCM Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap; kontakt mailowy: biuro@rcmc.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofaniem 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu informowania o ofertach RCM produktach lub usługach.

  CZEKALIŚMY NA CIEBIE!

  Zostaw numer telefonu   Polityka prywatności

   Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na otrzymywanie drogą informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. z 208 r. poz 650.) pochodzących od RCM Sp. z o. o.

   Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na wykorzystywanie przez RCM Sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907. 2201. z 2018 r. poz. 138. 650.);*

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych... Pełna treść klauzuliZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RCM Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi, pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Graniczna 3, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000642734, NIP: 847-16-16-578 (zwanej dalej: "RCM"). 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pisemny Inspektor Ochrony Danych RCM Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap; kontakt mailowy: biuro@rcmc.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofaniem 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu informowania o ofertach RCM produktach lub usługach.